компани
Олон улсын тээвэр зуучлалын Журмак ХХК нь 2007 онд албан ёсоор эрхээ авч үйл ажиллагаага эхэлсэн бөгөөд одоог хүртэл Монгол улсын тээвэр,олон улсын  тээвэр зуучлал, ложистикийн салбарт өөрийн байр суурьтай байгаа нь  үйлчлүүлэгч хамтран ажилладаг албан байгууллага,  компани хувь хүн та бүгдийгн  итгэл хүлээлгэсэний үр дүн билээ.бид энэхүү салбартаа үйл ажиллагаа , үйлчилгээ , уян хатан байдал мөн мэргэжлийн чадварлаг боловсон хүчинтэйгээс гадна гадаад дотоодын мэргэжил нэгт тээвэр логистикын компаниуд , консолтинг , бизнес маркетингын компаниудтай  удаан хугацааны түншийн гэрээтэй ажиллаж үйлчлүүлэгч  таны цаг хугацааг итгэлийг тээвэрлэх, чиглүүлэх нь бидний зорилго оршино.

Үүний нэгээхэн жишээ нь Монголын Төмөр замын Удирдах газараас жил бүр бидэнд тээвэр зуучлалын А зэрэглэлийг  улируулан олгодог явдал юм.


Нүүр хуудас     Буцах     Дээш буцах